Test dla kandydatów na selekcjonerów -pytania 1-25

Imię i nazwisko....................

1.Prawidłowa struktura płci w populacji jelenia wynosi:
   a. 1:1 na korzyść łań
   b. równe 1:1
   c. 1:2 na korzyść byków
   d. 1:1,5 na korzyść byków
2. Okres zasadniczej laktacji u łani jelenia europejskiego trwa około:
   a. 1 miesiąc
   b. 1-2 miesięcy
   c. 3-4 miesiecy
   d. nawet 8-10 miesiecy
3. Kibice, chłysty to:
   a. młode niedojrzałe bykiodpędzane od łań przez byki stadne
   b. jelenie przyglądające sie walce dwu byków podczas rykowiska
   c. młode sarny rogacze, które w drugim roku życia kryją już kozy
   d. określenie to dotyczy muflonów
4. W Polsce jeleń sika występuje:
   a. równomiernie na całym terytorium
   b. w Polsce północno-wschodniej
   c. na Śląsku w okolicach Pszczyny i koło Zalewu Wiślanego w Kandynach
   d. na terenach wschodniej Polski
5. Przydatność daniela do introdukcji wraża się :
   a. jego dużą odpornością na choroby infekcyjne i inwazyjne
   b. dziennym trybem życia
   c. możliwością hodowli zarówno w dużych kompleksach leśnych jak i kompleksach
śródpolnych o powierzchni 150-300 ha
   d. rzadkim zapadaniem na motylice wątrobową
6. Wymiona samis jeleniowatych to w gwarze myśliwskiej:
   a. sutki
   b. grzęzy
   c. gręzy
   d. grady
7. Okres godowy łosia to:
   a. bekowisko
   b. rykowisko
   c. bukowisko
   d. łosiowisko
8. W Polsce roczny przyrost populacji łosia waha się w granicach:
   a. 20-30 %
   b. 10-15 %
   c. 40-50 %
   d. ponad 70 %
9. Który z gatunków zwierzyny płowej potrafi w poszukiwaniu żeru nurkować pod wodą
na głębokość kilku metrów:

   a. jeleń szlachetny
   b. jeleń sika    c. łoś
   d. taki gatunek zwierzyny płowej nie istnieje
10. Pęk włosów długości 8-10 cm na napletku rogacza to:
   a. fartuszek
   b. kwiat
   c. kiść
   d. pędzel 11. Zmiana sukni u sarny nastepuje:
   a. dwa razy w roku, wiosną i jesienią
   b. jeden raz w roku, wiosną
   c. jeden raz w roku , jesienią
   d. dwa razy w roku , wiosną i zimą
12. Który z jeleniowatych ma najwyżej wyspecjalizowany przewód pokarmowy-
przystosowany do wybiórczego pobierania żeru, jedynie o dużej strawności

   a. łoś
   b. daniel
   c. jeleń
   d. sarna
13. Sarna polna jest to:
   a. jeden z pięci podgatunków sarny wystepijących na kuli ziemskiej
   b. forma ekologiczna sarny europejskiej
   c. odrębny garunek rodzaju sarna
   d. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
14. Po 6 miesiącach życia młode kożlęta sarny osiągają średnią masę tuszy:
   a. 5-6 kg
   b. 8-10 kg
   c. 15 kg
   d. 15-20 kg
15. U sarnu rozróżnia się tzry podstawowe formy poroża:
   a. szpicak, szóstak, ósmak
   b. szpicak, łyżkarz, łopatach
   c. szpicak, widłak, szóstak
   d. szpicak, łyżkarz, szóstak
16. Przyjmuje się , że średnia wielkość przyrostu zrealizowanego dla sarny w naszych łowiskach, w odniesieniu do wiosennego stanu liczbowego, wynosi:
   a. 10-15 %
   b. 10-30 %
   c. 40-50 %
   d. około 60 %
17. Jakie ugrupowania tworzą sarny w okresie jesienno-zimowym:
   a. jednopłciowe kierdle
   b. różnopłciowe rudle
   c. jednopłciowe chmary
   d. różnopłciowe watahy
18. W populacji jelenia o prawidłowej strukturze płci odstrzał winien wynosić:
   a. 20-30 % byków; 50-60 % łań; 10-20 % cieląt
   b. 50 % byków; 40 % łań; 10 % cielAt
   c 30-40 % byków; 40-50 % łań; 10-30 % cieląt
   d. 40 % byków; 50 % łań; 10 % cieląt
19. W populacji sarny o prawidłowej strukturze płci odstrzał powinien wynosić:
   a. 30 % rogacze; 50 % kozy; 20 % koźlęta
   b. 40 % rogacze; 50 % kozy; 10 % koźlęta
   c. 50 % rogacze; 40 % kozy; 10 % koźlęta
   d. 50% rogacze; 30% kozy; 20% koźlęta
20. Cielęta jelenia szlachetnego najczęściej przychodzą na świat w miesiącach:
   a. maj- czerwiec
   b. luty- marzec
   c. lipiec- sierpień
   d. wrzesień- październik
21. W populacji łosia prawidłowy stosunek płci winien wynosić:
   a. 1:1,5 na korzyść klęp
   b. 2:1 na korzyść byków
   c. równe 1:1
   d. 1:3 na korzyść klęp
22. Plamki na sukni charakterystyczne dla wiekszości jeleniowatych nie wystepują u:
   a. koźlaków    b. łoszaków
   c. cielaków jelenia
   d. cielaków dzniela
23. Nogi u sarny to w gwarze mysliwskiej:
   a. biegi
   b. badyle
   c. cewki
   d. skoki
24. W stosunku do samców zwierzyny płowej stosuje się nastepujące rodzaje odstrzałów:
   a. selekcyjny, redukcyjny
   b. redukcyjny, sanitarny
   c. redukcyjny, selekcyjny, odstrzał samców łownych
   d. selekcyjny, samców łownych, sanitarny, redukcyjny
25. Liczba osobników , które spośród wszystkich urodzonych w danym roku dożyły
do stanu osobników wyrosniętych (od wiosny do wiosny ) to:

   a. bilans roczny populacji
   b. śmiertelność zimowa populacji
   c. przyrost zrealizowany
   d. naturalna smiertelność