Test dla kandydatów na selekcjonerów -pytania 26-50

26. U jelenia podstawowym sposobem określania wieku jest:
   a. kolor i rozkład plamek na głowie
   b. ilosc odnog na każdej z tyk wienca
   c. ogolny wyglad sylwetki, kolejnosc wymiany i stopien starcia zebow
   d. okreslenie wieku jest praktycznie niemozliwe
27. Poroze jelenia szlachetnego (wieniec)sklada się z dwu tyk na których wyroznia się odnogi.
Ich nazwy ( od najwyzszej do najnizszej) to:

   a. opierak, oczniak, nadoczniak, korona lub widlica
   b. opierak, nadoczniak, oczniak, korona lub widlica
   c. korona lub widlica, nadoczniak, opierak, oczniak
   d. oczniak, nadoczniak, opierak, korona lub widlica
28. Pasynki to:
   a. tyki w porou rogacza
   b. wyrostki dluzsze niż 2 cm na wiencu jelenia
   c. odnogi na lopacie w porozu losia
   d. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
29. Populacja ma poprawna strukture wiekowa jeżeli:
   a. liczebnosc osobnikow w poszczegolnych kategoriach wiekowych jest podobna
   b. dominuja ilosciowo osobniki w srednim wieku
   c. rozklad wiekowy tworzy tzw. piramide, w ktorej podstawe tworza osobniki mlode
   d. rozklad wiekowy tworzy tzw. piramide, w ktorej podstawe tworza osobniki najstarsze
30. Przyrost zrealizowany w populasji sarny wynosi srednio:
   a. do 36% stanu wiosennego calosci populacji
   b. około 0,6 kozlecia od 1 kozy
   c. przeciętnie 1,5 kozlecia od kazdaj kozy
   d. wszystkie odpowiedzi sa poprawne
31. Odstrzal kozlat plci maskiej:
   a. powinien stanowic około 10% wszystkich zaplanowanych do odstrzalu osobnikow meskich
   b. może stanowic co najwyzej 10% zaplanowanych do odstrzalu kozlat
   c. powinien stanowic wiecej niż 50% zaplanowanych do odstrzalu kozlat
   d. może być wykonany tylko w ramach odstrzalu redukcyjnego
32. Rozlozenie odstrzalow jeleni-bykow w klasach wiekowych powinno wynosic:
   a. I klasa- 30-40%; II klasa- 40-50%; III klasa- 10-20%
   b. I klasa- 50%; II klasa 40%; III klasa- 10%
   c. I klasa- 70%; II klasa 10%; III klasa- 20%
   d. Podzial na klasy jest malo istotny, liczy się ogolna ilosc bykow zaplanowanych do odstrzalu
33. Jelen mylkus to taki, który ma:
   a. razaco niesymetryczne poroze
   b. zlamane co najmniej dwie odnogi bojowe
   c. tylko jeden nadoczniak
   d. każdy byk jednostronnie koronny
34. Rogacz lowny to:
   a. każdy mocny , regularny szostak
   b. mocny szostak w drugiej klasie wieku
   c. mocny, regularny szostak (lub powyzej tej formy) w co najmniej 3-ciej glowie,
o porozu powyzej przecietnej dla danego regionu
   d. niewazna forma poroza, liczy się tylko jego waga
35. Selekcyjne rogacze w I klasie wieku to miadzy innymi:
   a. widlaki nieregularne
   b. widlaki regulerne bez roz
   c. wszystkie szpicaki bez względu na wysokosc i grubosc poroza
   d. wszystkie odpowiedzi sa poprawne
36. Wśród rogaczy w II klasie wieku selekcyjnym jest każdy:
   a. posiadajacy poroże poniżej formy szóstaka
   b. nierególarny szóstak
   c. szóstak o rozłodze powyżej 50%
   d. wszystkie odpowiedzi są poprawne
37. każdy jeleń z porożem nieregulernego szóstaka jest selekcyjnym:
   a. już w I klasie wieku
   b. dopiero w II i III klasie
   c. od klasy Ib
   d. żadna odpowiedz nie jest poprawna
38. Byk z rozwidlnym oczniakiem jest z tego powodu selekcyjnym:
   a. już od I klasy wiekowej
   b. już od II klasy wiekowej
   c. dopiero w III klasie wiekowej
   d. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
39. W II klasie wieku bykiem selekcyjnym jest:
   a. każdy ósmak
   b. każdy nieregularny dziesiątak
   c. każdy regularny dziesiątak
   d. wszystkie odpowiedzi są poprawne
40. Trójdzielny ząb przedtrzonowy ma :
   a. byk w 1-szej głowie
   b. cielę
   c. byk do ukończenia czwartego roku życia
   d. tylko byki w III klasie wieku
41. Przyząbek nie ma rejestru u:
   a. cieląt
   b. jeleni w I klasie wieku
   c. jeleni, które nie ukończyły rozwoju kośćca
   d. jeleni w III klasie wieku
42. W klasie Ib bykami selekcyjnymi są między innymi:
   a. nieregularne ósmaki
   b. nieregularne dziesiątaki
   c. posiadające wilcze odnogi
   d. nieważna jest forma poroża tylko jego waga
43. Najczęstszą reakcją zwierzyny na stzrał komorowy jest:
   a. zgarbienie się i szybka ucieczka
   b. wykonanie tzw. rakiety, lub padnięcie w ogniu
   c. wierzgniecie zadem i wolne oddalenie sie
   d. brak odruchu, zalegniecie po krótkim dystansie
44. Najszęstszą reakcja po strzale na miękkie jest:
   a. potkniecie się i wolne oddalenie
   b. "barani skok" i zalegniecie po któtkim dystansie
   c. drgnięcie lub brak odruch i szybka ucieczka
   d. upadek, szybkie powstanie i ucieczka
45. Po strzale zwierzę pada w ogniu, tłucze się na ziemi, po czym wstaje i uchodzi.
Jet to reakcja na strzał :

   a. w badyl lub cewkę
   b. w wątrobę
   c. na puste
   d. przez mięsnie
46. Przy strzale na miekkie średni dystans ucieczki zwierzyny wynosi:
   a. do 100 metrów
   b. 25-50 metrów
   c. w granicach kilkuset metrów
   d. kilkanaście kroków
47. Orientacyjny czas podjęcia poszukiwań po strzale na wątrobę wynosi:
   a. 2 godziny
   b. 1 godzinę
   c. 20 minut
   d. natychmiast po strzale
48. Do uściślenia miejsca na zestrzale służą:
   a. ścinka i odchody
   b. farba i tropy
   c. ścinka, tropy i kierunek ucieczki
   d. ścinka, farba i ewentualnie kawałki kości
49. Farba na tropie przy strzale na miękkie jest:
   a. ciemna, obfita, zmieszana z treścią żołądkową
   b. jasna z pęcherzykami powietrza
   c. jasna , rozwodniona, zmieszana z treścią pokarmowa
   d.ciemnoczerwona, pienista
50. Kolejność postepowania przy dojściu do odstrzelonej sztuki
   a. ocena wizualna umiejscowienia kuli i patroszenie
   b. patroszenie, odcięcie trofeum, ostatni kęs
   c. odcięcie trofeum i patroszenie
   d. rozładowanie broni, ostatni kęs, patroszenie