Test dla kandydatów na selekcjonerów -pytania 51-75

51. Jeleń ma pełne uzębienie żuchwy w wieku około:
   a. 18-20 miesięcy
   b. 24 miesiecy
   c. 28-30 miesięcy
   d. powyżej 30 miesięcy
52. Mała plamka nad chrapami jest charakterystyczna dla:
   a. młodego jelenia
   b. młodego koziołka
   c. rogacza łownego
   d. jest to wyłączna cecha danieli
53. Prawidłowa struktura płci u saren wynosi:
   a. 1:1
   b. 1,5:1 na korzyść rogaczy
   c. 1:1,5 na korzyść kóz
   d. 1:3 na korzyść kóz
54. Okres rui u sarny przypada najczęściej na miesiące:
   a. wrzesień-październik
   b. lipiec-sierpień
   c. maj-czerwiec
   d. listopad-grudzień
55. Okres godowy u daniela przypada na:
   a. maj
   b. lipiec
   c. pazdziernik
   d. grudzień
56. W gwarze myśliwskiej okres godowy u daniela to:
   a. bukowisko
   b. rykowisko
   c. bekowisko
   d. huczka
57. Łanie jelenia europejskiego osiągaja maksymalna wielkość i masę ciała w:
   a. 3-4 roku życia
   b. 6-8 roku życia
   c. 10-12 roku życia
   d. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
58. Przyrost zrealizowany w europejskiej populacji jelenia waha się średnio na poziomie:
   a. 40-70 cieląt na 100 łań
   b. 10-20 cieląt na 100 łań
   c. 70-85 cieląt na 100 łań
   d. powyżej 100 cieląt na 100 łań
59. Jasna plama na zadzie to:
   a. talerz
   b. zwierciadło
   c. lustro
   d. wszystkie odpowiedzi są poprawne
60. U którego z gatunków jeleniowatych lustro jest czarno obżerzone:
   a. sarny
   b. jelenia
   c. łosia
   d. daniela i jelenia sika
61. Narośl skórna na podgardlu łosia, obrośnietą długim włosem nazywamy:
   a. kądzielą
   b. brodą
   c. grzywą
   d. czapą
62. U którego gatunku zwierzyny płowej zmiana sukni odbywa się u dorosłych osobników tylko jeden raz w roku:
   a. jelenia
   b. daniela
   c. łosia
   d. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
63. Łoszaki przychodzą na swiat w:
   a. marcu
   b. marcu i kwietniu
   c. maju
   d. czerwcu i lipcu
64. W korzystnych warunkach środowiskowych masa łoszaków po 6 miesiącach może wynosić nawet:
   a. 50-60 kg
   b. 70-80 kg
   c. 100 kg
   d. 120-130 kg
65. Poroże łosia łopatacza i badylarza to:
   a. wieniec
   b. łopaty
   c. rosochy
   d. nie zamieszczono poprawnej odpowiedzi
66. Czy w tropie sarny odciskają się szpile:
   a. tak
   b. nie
   c. tylko w tropie gonnym
   d. tak, ale tylko u sarny rogacza
67. Fartuszek jest to:
   a. pęk włosów na napletku sarny rogacza
   b. pęk włosów w okolicach sromu kozy
   c. zdrobniała nazwa zwisającej wargi gęby łosia
   d. pęk włosów na napletku łosia
68. Ile miesiecy trwa ciąża u sarny:
   a. 6
   b. 8
   c. 10
   d. 12
69. Ciąża utajona u sarny trwa przez pierwsze:
   a. 1-1,5 miesiąca
   b. 2-2,5 miesiąca
   c. 3-3,5 miesiąca
   d. 4-4,5 miesiaca
69. Areał osobniczy u sarny wynosi:
   a. do 20 ha i u sarny polnej jest mniejszy niż u sarny leśnej
   b. 20-150 ha i w środowisku leśnym jest mniejszy niż w polnym
   c. 700-1000 ha i w środowisku leśnym jest mniejszy niż w polnym
   d. powyżej 1000ha i w środowisku leśnym jest większy niż w polnym
70. Orientacyjny czas poszukiwań po strzale na miekkie wynosi;
   a. po upływie 1 godz i bezwzględnie z posokowcem
   b. niezwłocznie i koniecznie z psem
   c. po upływie 2-3 godzin i niekoniecznie z psem
   d. po upływie ponad 5 godzin i niekoniecznie z psem
71. Strzał przez mieśnie poznzjemy po:
   a. farba jasna, rozwodniona, rozsiana regularnie po obu stronach tropu
   b. farba ciemnoczerwona, rozsiana regularnie wzdluż tropu
   c. farba jasna, obfita, rozproszona
   d. farba jasnoczerwona i pienista
72. Farba na tropie po strzala na miękkie jest:
   a. ciemna, obfita, zmieszana z treścią żołądkową
   b. jasna z pęcherzykami powietrza
   c. jasna, rozwodniona, zmieszana z treścią pokarmową
   d. ciemnoczerwona, pienista
73. Kolejność czynności przy patroszeniu samców zwierzyny płowej
   a. wyciecie odbytu, rozcięcie powłok brzusznych, odbicie łba, usuniecie jąder
   b. odbicie łba, wyciecie tchawicy z przełykiem, usuniecie jąder, rozciecie powłok brzusznych
   c. usuniecie jąder, wypreparowanie tchawicy z przełykiem, rozcięcie powłok brzusznych
   d. rozcięcie powłok brzusznych, wyciecie odbytu, odbicie łba i wyciecie tchawicy z przełykiem